Војска Србије уводи активну резерву

Они који желе да се одазивају на војне позиве потписаће уговор, имаће плату и могућност да иду у мировне мисије

Времена у којима су војни позивари обилазили резервисте на њиховим кућним адресама и уручивали им позиве за вежбу, на које су се једни одазивали док су други показивали вишегодишњу истрајност у избегавању ове војне обавезе, дефинитивно су прошлост. Радни тим Министарства одбране за професинализацију Војске припремио је Нацрт уредбе о активној резерви по коме ће у складу с потребама војске ангажовати пре свега они који то желе, а своју добру вољу претходно овере уговором. Сви остали војни обвезници биће у такозваној пасивној резерви, биће у симболичном контакту с војском и позиваће се само у случају велике угрожености државе.

– Циљ увођења активне резерве је да војска има на располагању додатне људске ресурсе за поуздану и ефикасну попуну својих редова, и то мотивисаним и оспособљеним кадром. Отворени смо за све кандидате, али не желимо да ово постане социјална категорија, некакав облик збрињавања оних који немају друге могућности. Наша намера је да у активну резерву ангажујемо успешне у својим професијама, па и јавне личности, чиме би она добила и известан престиж у друштву – објашњава пуковник Драгосав Лацковић, начелник Управе за обавезе одбране Министарства одбране.

Подразумева се да заинтересовани за ову службу мора да има одслужен војни рок са оружјем, а осим општих услова (здравствена способност, да се не води кривични поступак и сл.) кандидат при првом ангажовању не сме бити старији од 40 (за војника и подофицира), односно 50 година (за официра). За време ангажовања овим војним обвезницима мирују права и обавезе из радног односа код послодавца. Министарство одбране жели да створи услове да послодавци немају ни динара губитка због свог запосленог који служи у активној резерви.

Припадници активне резерве за време ангажовања имаће право на плату, зависно од чина, једнаку оној коју примају професионални војници, подофицири и официри. Постоји могућност да, ако је реч о незапосленим особама, добијају и извесну надокнаду за сваки месец док траје уговор и када нису ангажовани у војсци. Ови резервисти током извршавања задатака имаће статус војног лица а тиме и право на бесплатну здравствену заштиту на терет Министарства одбране.

– Активна резерва ангажоваће се на задацима редовне годишње обуке, одржавања оперативне и функционалне способности и других задатака. За многе ће посебно атрактивна бити могућност одласка у мировне мисије и то на добровољној основи. Као и цела војска, биће на располагању за подршку цивилним органима власти – каже пуковник Лацковић.

Поменути нацрт уредбе предвиђа да се припадник активне резерве може годишње ангажовати на обучавању до 45 дана, на припремама за мисије и задатке до три месеца а у мировним мисијама до шест месеци. За пријем у активну резерву расписаће се јавни конкурс, који ће бити пропраћен и медијском и маркетиншком кампањом, оспособљавање кандидата трајало би до 45 дана после кога би се добијао сертификат о оспособљености за службу у активној резерви.

М. Галовић (Политика)