Član Udruženja može biti lice koje je:
– aktivni ili bivši pripadnik 63. padobranske brigade (bataljona),
– lice koje je učestvovalo u borbenim dejstvima 63. padobranske brigade (bataljona)

Članovi Udruženja ne mogu biti :
– lica koja su učestvovala u borbenim dejstvima ili podržavala aktivnosti protiv vojnih ili policijskih jedinica Jugoslavije i Srbije,
– defetisti, izdajice, dezerteri, ratni profiteri,
– lica koja su na bilo koji način ukaljala ugled 63. padobranske brigade i Vojske Srbije.

Članstvom u Udruženju kao i plaćanjem godišnje članarine ostvarujete pravo i mogućnost da učestvujete u aktivnostima Udruženja veterana 63. padobranske brigade. Takođe, bićete redovno obaveštavani o svim planiranim akcijama i tekućim aktivnostima Udruženja. Dobrodošli!

Lični podaci
JMBG
Prezime
Ime
Ime oca ili majke
Datum rodjenja (dd/mm/gggg)
Mesto rodjenja
Opstina rodjenja
Republika
Fotografija
Kontakt podaci
Ulica i broj
Mesto stanovanja
Poštanski broj
Država
Telefon
Mobilni telefon
Adresa e-pošte
Ostali podaci
Stepen obrazovanja
Zanimanje
Radni odnos
Zaposlen u
Bračno stanje
Deca
Podaci o vojnoj službi
Služba u 63. PB Vojni rokVojnik po ugovoruPodoficirOficirVojni obveznik-rezervista
Čin
Trajanje vojne službe
(mm/gggg - mm/gggg)
Dokaz o vojnoj službi
Učešće u ratu DaNe
Dokaz o učešću u ratu
Teže povrede i ranjavanja DaNe
Godišnja članarina Primalac: Udruženje veterana 63. padobranske brigade

Mraovića sokače 2/8, Beograd 11120, Srbija

Dinarski račun: 285-2065090000003-10

Svrha uplate: Članarina

Iznos: 1200,00 din

Poziv na broj: upišite Vaš JMBG