Последња класа регрута у касарнама Војске Србије

Српска војска без оружја и савезника

Војска Србије без регрута, добре и лоше стране

Од 2011. у војску добровољно