Укинут обавезни војни рок

Београд – Одлуком Скупштине Србије, обавеза служења војног рока у Србији биће укинута од 1. јануара 2011. године.

Изменама Закона о војној, радној и материјалној обавези, које је усвојио парламент, омогућено је да од следеће године и жене могу добровољно да иду у војску.

Тиме ће бити успостављена потпуно професионална војска, што мења традицију служења војног рока у Србији, која, у различитим облицима, постоји готово два века.

Добровољно служење војске са оружјем биће омогућено и женама и резервистима који су обавили цивилну службу или су војни рок раније одслужили без оружја, утврђено је изменама Закона о војној, радној и материјалној обавези које је такође данас усвојио парламент.

Председник Србије, на предлог министра одбране, може скратити трајање служења војног рока, док ће обавезу служења у резервном саставу имати обвезници који су рок одслужили  са оружјем, без оружја или добровољно.

Министар одбране предлагаће за сваку календарску годину број и структуру људи (по чину, роду, служби, специјалности и по јединицама) с којима се може закључити уговор о ангажовању у активној резерви.

Извор: Б92