Одобрена одлука о вршењу верске службе у војсци

БЕОГРАД – Влада Србије усвојила је Уредбу о вршењу верске службе у Војсци Србије, која се организује ради остваривања слободе вероисповести, јачања духовних и моралних вредности припадника војске, неговања војничких врлина и патриотизма, као и обликовања грађанске одговорности.

Верску службу у Војсци Србије обављаће свештеници или верски службеници традиционалних цркава и верских заједница – православне, католичке, муслиманске и јеврејске, у складу с њиховим аутономним прописима, предвиђа Уредба објављена на сајту Владе.

Они ће имати статус професионалних официра Војске Србије, са „чином“ војни свештеник, војни капелан, војни имам и војни рабин, у зависности којој верској заједници припадају, а биће им додељен и помоћник, из редова подофицира њихове вероисповести.

Уредба војним свештеницима дозвољава да обављају верске обреде и ван богослужбеног простора, уз одобрење претпостављеног старешине и уз сагласност овлашћеног црквеног великодостојника.

Војни свештеници не носе и не употребљавају оружје, могу да носе браду у складу с прописима своје традиционалне цркве или верске заједнице, шодно Правилу службе Војске Србије, као и одећу вероисповести којој припадају, а могу да командују само својим помоћницима.

Они, такође, не могу бити позвани да сведоче о чињеницама и околностима које су сазнали приликом исповести и не могу да буду ангажовани упланирању и извођењу психолошких операција, пословима судије поротника, саветника из области одбране и спровођењу извиђајног или истражног поступка.

Војни свештеници не могу бити приморани да врше верски обред који је у супротности са прописима цркве којој припадају, нити претпостављени старешина може да их позове на одговорност због начина обављања богослужбених делатности у Војсци Србије, ако се обред обавља у складу с прописима.

Ако у укупном броју припадника Војске Србије има од 100 до 500 верника традиционалне цркве или верске заједнице, верску службу у обављаће један њен свештеник или верски службеник, а уколико их има од 500 до 1.000 двојица.

На сваких наредних 1.000 припадника Војске Србије, верника одређене традиционалне цркве или верске заједнице, верску службу обављаће још по један свештеник или верски службеник.

Уредба забрањује да се припадници Војске Србије подвргавају принуди која би могла угрозити њихову слободу вероисповести, а не могу бити ни присиљени да се изјасне о својој вероисповести и верским уверењима или њиховом непостојању.

Припадници Војске Србије не могу бити узнемиравани, дискриминисани или привилеговани због својих верских уверења, припадања или неприпадања верској заједници, учествовања или неучествовања у богослужењу и верским обредима.

Прописано је, такође, да припадници Војске Србије не могу да се баве активностима које за циљ имају утицај на друге припаднике Војске да прихвате њихову веру.

Влада Србије је уредбу усвојила не седници 24. марта, а ступа на снагу осмог дана од објављивања у Службеном гласнику.