BEOGRAD – Vlada Srbije usvojila je Uredbu o vršenju verske službe u Vojsci Srbije, koja se organizuje radi ostvarivanja slobode veroispovesti, jačanja duhovnih i moralnih vrednosti pripadnika vojske, negovanja vojničkih vrlina i patriotizma, kao i oblikovanja građanske odgovornosti.

Versku službu u Vojsci Srbije obavljaće sveštenici ili verski službenici tradicionalnih crkava i verskih zajednica – pravoslavne, katoličke, muslimanske i jevrejske, u skladu s njihovim autonomnim propisima, predviđa Uredba objavljena na sajtu Vlade.

Oni će imati status profesionalnih oficira Vojske Srbije, sa “činom” vojni sveštenik, vojni kapelan, vojni imam i vojni rabin, u zavisnosti kojoj verskoj zajednici pripadaju, a biće im dodeljen i pomoćnik, iz redova podoficira njihove veroispovesti.

Uredba vojnim sveštenicima dozvoljava da obavljaju verske obrede i van bogoslužbenog prostora, uz odobrenje pretpostavljenog starešine i uz saglasnost ovlašćenog crkvenog velikodostojnika.

Vojni sveštenici ne nose i ne upotrebljavaju oružje, mogu da nose bradu u skladu s propisima svoje tradicionalne crkve ili verske zajednice, šodno Pravilu službe Vojske Srbije, kao i odeću veroispovesti kojoj pripadaju, a mogu da komanduju samo svojim pomoćnicima.

Oni, takođe, ne mogu biti pozvani da svedoče o činjenicama i okolnostima koje su saznali prilikom ispovesti i ne mogu da budu angažovani uplaniranju i izvođenju psiholoških operacija, poslovima sudije porotnika, savetnika iz oblasti odbrane i sprovođenju izviđajnog ili istražnog postupka.

Vojni sveštenici ne mogu biti primorani da vrše verski obred koji je u suprotnosti sa propisima crkve kojoj pripadaju, niti pretpostavljeni starešina može da ih pozove na odgovornost zbog načina obavljanja bogoslužbenih delatnosti u Vojsci Srbije, ako se obred obavlja u skladu s propisima.

Ako u ukupnom broju pripadnika Vojske Srbije ima od 100 do 500 vernika tradicionalne crkve ili verske zajednice, versku službu u obavljaće jedan njen sveštenik ili verski službenik, a ukoliko ih ima od 500 do 1.000 dvojica.

Na svakih narednih 1.000 pripadnika Vojske Srbije, vernika određene tradicionalne crkve ili verske zajednice, versku službu obavljaće još po jedan sveštenik ili verski službenik.

Uredba zabranjuje da se pripadnici Vojske Srbije podvrgavaju prinudi koja bi mogla ugroziti njihovu slobodu veroispovesti, a ne mogu biti ni prisiljeni da se izjasne o svojoj veroispovesti i verskim uverenjima ili njihovom nepostojanju.

Pripadnici Vojske Srbije ne mogu biti uznemiravani, diskriminisani ili privilegovani zbog svojih verskih uverenja, pripadanja ili nepripadanja verskoj zajednici, učestvovanja ili neučestvovanja u bogosluženju i verskim obredima.

Propisano je, takođe, da pripadnici Vojske Srbije ne mogu da se bave aktivnostima koje za cilj imaju uticaj na druge pripadnike Vojske da prihvate njihovu veru.

Vlada Srbije je uredbu usvojila ne sednici 24. marta, a stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku.

Povezani članci: