Јавни оглас за добровољно служење војног рока са оружјем

Министарство одбране расписало је данас јавни оглас за пријаву младића и девојака за добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије.

Могу се јавити кандидати мушког и женског пола који у 2011. години навршавају од 19 до 30 године, наводи се у огласу објављеном на интернет страници МИнистарстава одбране.

Од кандидата се тражи да су држављани Србије, као и да се против њих не води кривични поступак, односно да нису правоснажно осуђивани за кривично дело које се гони по службеној дужности. Заинтересовани, такође, морају бити здравствено способни за војну службу.

Избор потребног броја кандидата вршиће регионални центри Министарства одбране на основу утврђене коначне ранг-листе, након чега кандидати потписују уговор с Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе.

Тај уговор садржи почетак и завршетак добровољног служење војног рока, услове живота и рада у центру за обуку, услове прекида добровољног служења и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида служења војног рока са оружјем.

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровљно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије је стално отворен, а рангирање кандидата ће се вршити у складу са упутним роковима, наводи ресорно министарство.

Од 1. јануара 2011. године Војска Србије је званично пофесионална, а децембраска класа регрута је последња која служи војни рок по старим законима.