Rođen je 2. novembra 1935. godine u selu Rgaje kod Prokuplja. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu. Nakon toga upisuje Gimnaziju u Kumanovu, ali kako ga je život nosio, on ju pohađa i u Rijeci, Čačku i na kraju u Prokuplju gde je i završava. Potom odlazi na VA, koju završava 1958. godine. Tokom karijere, završio je i Aplikacionu školu u Sarajevu, Desantnu školu u SSSR-u, Višu VA i Ratnu školu JNA.

Nakon završetka VA, dolazi u 63. padobransku brigadu, gde obavlja sve dužnosti, da bi 1985. godine postao i Komandant brigade. Pored toga, obavljao je i dužnost Komandanta 36. Divizije, kao i Komandanta 2. Operativne zone JNA. Ima zvanje Padobranskog instruktora I klase. Penzionisan je u činu pukovnika 1992. godine.

Tokom službe, više puta je odlikovan, pohvaljivan i nagrađivan.

Umro je u Nišu 31. januara 2017. godine.

Povezani članci: