Упитник о активној резерви

Активна резерва, према члану 54. Закона о војној, радној и материјалној обавези, представља обучени резервни састав…

Војни резервисти први помажу

Тек сваки десети резервиста Војске Србије има ратни распоред. Пасивна резерва задужена за помоћ у несрећама,…