Bojan RadojkovićBojan je rođen u Smederevu 20. oktobra 1977. godine. Nakon završene Srednje škole stupa u Vojsku Jugoslavije u 63. padobransku brigadu gde završava padobransku i obuku za diverzanta. Tokom vojnog roka, svojim radom i zalaganjem je zaslužio i čin desetara.

Tokom tromesečne NATO agresije na našu zemlju, jedan deo sastava 63. padobranske brigade se nalazio na karauli “Košare” više Đakovice, gde su u pojedinim momentima, bukvalno borbom “prsa u prsa” zaustavljali terorističke grupe koje su iz Albanije pokušavale da uđu na teritoriju naše zemlje. Neretko, teroristi su imali i podršku iz vazduha, od strane bombarderske avijacije NATO-a.

Na današnji dan 1999. godine, jedna bomba je iznenada pala na valjda jedini nezaštićeni deo na položajima naših padobranaca. Od rasprsnutih delova, smrtno su nastradali vojnik-padobranac Rade Antonić i desetar-padobranac Bojan Radojković.

Posthumno je odlikovan Ordenom za hrabrost. Nije bio oženjen i nije imao dece.

Povezani članci: