ПАДОБРАНАЦ 7 у новом броју часописа „Одбрана“

Изашао „ПАДОБРАНАЦ“ 7 у новом броју часописа „Одбрана“ С А Д Р Ж А Ј Ознаке…