Обука у верању припадника Специјалне бригаде

Обука припадника Специјалне бригаде у летњима условима обухвата више различитих сегмената попут савлађивања водених препрека, пливања,…