Јавни позив за подношење захтева ради упућивања на бањско-климатски опоравак

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на основу Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Службени гласник РС”, број 18/20), Правилника о бањско-климатском опоравку („Службени гласник РС”, број 161/20) и Одлуке о расписивању Јавног позива за подношење захтева ради упућивања на бањско-климатски опоравак број: 580-02-373/1/2021-11 од 10.05.2021. године,

расписује Јавни позив за подношење захтева ради упућивања на бањско-климатски опоравак

Средства за овај позив у укупном износу од 25.000.000,00 динара обезбеђена су Законoм о буџету РС за 2021. годину („Службени гласник РС” бр.149/20 и 40/21), у оквиру раздела 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0904 – Борачко-инвалидска заштита, Функција 010 – Болест и инвалидност, Програмска активност 0001 – Права корисника борачко инвалидске заштите, Економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета.

Предмет Јавног позива је упућивање војних инвалида, цивилних инвалида рата и корисника породичне инвалиднине на бањско-климатски опоравак, а у складу са опредељеним средствима и Одлуком о додели уговора број: 404-02-33/8/2021-22 од 06.05.2021. године.

МЕДИЦИНСКЕ ИНДИКАЦИЈЕ

Партија Услуга бањског лечења за потребе лечења следећих болести:

    1. болести желуца, болести црева, болести јетре, болести жучне кесе и жучних путева, болести бубрега и мокраћних путева
    2. болести локомоторног апарата
    3. болести метаболизма и ендокрине болести
    4. болести периферног и централног нервног система
    5. коронарне болести

БАЊСКО И КЛИМАТСКО ЛЕЧЕЊЕ И ОПОРАВАК ОБУХВАТА:

1)коришћење услуга на бази пансион дана. Пансион дан подразумева смештај на бази пуног пансиона (доручак и вечера по принципу шведског стола и ручак класично услуживање), у комфорним једнокреветним и двокреветним собама са купатилом, са укљученом боравишном таксом и осигурањем корисника пансиона;
2)здравствене услуге лечења које укључују преглед лекара специјалиста дијагностиковање и потребну терапију (лабораторијске анализе, балнеотерапија, физикална терапија…);
3)стационирано-болничко лечење коришћењем природно лековитих фактора тј. термоминералних и минералних вода које су по свом саставу и хемијским својствима специфичне за лечење  обољења предметне партије и свакодневно коришћење базена са минералном водом.

ПОДНОСИОЦИ ЗАХТЕВА МОГУ БИТИ:

Војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и корисници породичне инвалиднине који су лечени од следећих болести: болести желуца, болести црева, болести јетре, болести жучне кесе и жучних путева, болести бубрега и мокраћних путева, болести локомоторног апарата, болести метаболизма и ендокрине болести, болести периферног и централног нервног система и коронарне болести.

Чланство у борачко-инвалидским удружењима није услов за подношење захтева.

Критеријуме и потребну документацију можете преузети овде.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

Захтеви се подносе Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектору за борачко-инвалидску заштиту, на адресу: Македонска 4, Београд. На коверти обавезно треба назначити „Захтев – бањско-климатски опоравак”.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Захтеви ће бити разматрани по пристизању, а упућивање корисника на бањско-климатски опоравак ће се вршити до попуњавања капацитета, односно реализације уговора. Рок за подношење захтева је 15.09.2021. године.