Упитник о активној резерви

21865_1926926_10152185620233672_1544182721_nАктивна резерва, према члану 54. Закона о војној, радној и материјалној обавези, представља обучени резервни састав Војске Србије који се ангажује за попуну јединица Војске Србије и Министарства одбране, ради извршавања задатака у одређеном временском периоду и чија су права и дужности регулисана законом и закљученим уговором.

Упитник о заинтересованости за активну резерву налази се на следећем линку: http://www.mod.gov.rs/upitnik/

Циљ упитника јесте сагледавање става јавности према концепту активне резерве и испитивање кључних фактора који би мотивисали кандидате и кандидаткиње да се пријаве.

Предвиђено је да ангажовање припадника активне резерве буде на добровољној основи и да се уговор потписује на две године.

Особа која закључи уговор имала би обавезу да се одазове на позив Војске Србије за обучавање у трајању од 45 дана, припрему за задатке и мисије која би трајала до три месеца и саму реализацију – до шест месеци.

За то време, предвиђена је новчана накнада за сваки месец трајања уговора и редовног годишњег обучавања, тј. плата за време ангажовања за извршење мисија и задатака, уз обезбеђење здравствене заштите и мировање радног односа, уколико је реч о запосленом лицу.

Планирано је фазно увођење активне резерве у наредних пет година ( 2015 – 2020).

One thought on “Упитник о активној резерви

Comments are closed.