Ovih dana navršilo se 26 tužnih godina od pogibije naših drugova potporučnika Zorana Zonića i zastavnika I klase Ljubiše Kalinića.

Pomene ovim junacima časno poginulim prilikom odbrane aerodroma Zemunik, dali su članovi njihovih porodica, tadašnji ratni drugovi i aktivni pripadnici 63. padobranskog bataljona Vojske Srbije.

Godine neumitno prolaze, ali sećanja na potporučnika Zorana Zonića i zastavnika I klase Ljubiše Kalinića i dalje ne blede. Neka vam je večna slava i hvala heroji!

Povezani članci: