Више од 300 добровољаца за служење војног рока

Више од 300 заинтересованих кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем чека да буде регрутовано, изјавио је начелник Управе Министарства одбране за обавезе одбране пуковник Драгосав Лацковић.

Он је рекао за најновији магазин „Одбрана“ да остаје да се види како ћемо подмирити њихове жеље за служењем у одређено јединици, роду или специјалностима с тим што Војсци реално треба.

„Вероватно је да неће свима моћи да се изађе у сусрет, јер жеље морају бити усклађене са потребама Војске Србије, али и са реалним способностима сваког појединца“, навео је Лацковић.

Он је додао да су се сви они пријавили и пре јавног позива, објављенг 15. јануара за добровољно слузужење војног рока са оружјем. Према његовим речима, оно што је избило у први план као корист од добровљног служења војног рока јесте могућност каснијег запослења у својству професионалног војника.

„Наравно, одслужени војни рок остаће услов за запослење у полицији и још неким државним институцијама као и за добијање дозвole за наоружње или запослење у агенцијама за приватно обезбеђење“, подсетио је Лацковић.

Он је навео и да ће се добровољцима за време боравка у јединицама бити исплаћивана и новчана надокнада у износу који одреди министар одбране, а разматрају се и практична решења да им за тих шест месеци буде признат радни стаж.

„Поред младића, добровољно ће у војску моћи и девојке. Истовремено, препознали смо и потребу да се то право омогући и категфорији младића који су већ регулисали војни рок цивилном службом“, додао је Лацковић.

Министарство одбране у јавном огласу за пријаву младића и девојака за добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије навело је да се могу јавити кандидати који у 2011. навршавају од 19 до 30 године.

Од кандидата се тражи да су држављани Србије, као и да се против њих не води кривични поступак, односно да нису правоснажно осуђивани за кривично дело које се гони по службеној дужности. Заинтересовани, такође, морају бити здравствено способни за војну службу.

Избор потребног броја кандидата обављаће регионални центри Министарства одбране на основу утврђене коначне ранг-листе, након чега кандидати потписују уговор с Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе.
Тај уговор садржи почетак и завршетак добровољног служење војног рока, услове живота и рада у центру за обуку, услове прекида добровољног служења и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида служења војног рока са оружјем.

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровљно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије је стално отворен, а рангирање кандидата ће се вршити у складу са упутним роковима, наводи ресорно министарство.

Од 1. јануара 2011. године Војска Србије је званично пофесионална, а децембраска класа регрута је последња која служи војни рок по старим законима.